โรงพยาบาลสินแพทย์ 2 ศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับประเทศ

สินแพทย์ ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาทเปิดโรงพยาบาลสินแพทย์ 2 ลำลูกกา พร้อมด้วยทีมแพทย์ระดับมืออาชีพ บุคลากรคุณภาพ และเครื่องมือแพทย์อันทันสมัยนำเข้าจากเยอรมัน รวมทั้งศูนย์รักษาครบวงจร รองรับการขึ้นฮับการแพทย์ในอนาคต

นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท สินแพทย์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารสินแพทย์ 2 รวมถึงการนำแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นโมเดลใหม่ของวงการมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการว่า  โรงพยาบาลสินแพทย์ เดิม (รามอินทรา) ซึ่งถือเป็นแบรนด์ โรงพยาบาลชานเมืองที่ทันสมัย ขนาด 300 เตียง มีทีมแพทย์และศูนย์รักษาครบวงจร และล่าสุดกำลังจะลงทุนสร้างอาคารใหม่ “เมดิคอลคอมเพล็กซ์” ซึ่งจะมีพื้นที่โดยรวมอีก 40,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะกลายเป็นโรงพยาบาลขนาด 580-600 เตียง แสดงให้เห็นว่า สินแพทย์ เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรง ดังนั้นจึงตั้งบริษัทลูกขึ้น คือ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ซึ่งเปิดบริการเมื่อปีก่อน เพราะต้องการขยายจุดแข็งและวัฒนธรรมองค์กรออกไป โดยนำระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของสินแพทย์ รามอินทรา ทั้งหมดไปใช้ โดยมีการแยกทีมบริหาร ทีมแพทย์และพยาบาล อย่างชัดเจน

ขณะที่โรงพยาบาลสินแพทย์ 2 หรือชื่อเดิม คือ โรงพยาบาลธัญญาเวช ลำลูกกา (จังหวัดปทุมธานี) จะเป็น โรงพยาบาลใหม่ ที่ใช้ทีมบริหารเดียวกันกับสินแพทย์เดิม เพื่อความคล่องตัวและลดต้นทุนการบริหารจัดการต่าง ๆ หลังสินแพทย์ 2 เปิด จะเท่ากับว่ากลุ่ม โรงพยาบาลสินแพทย์ จะมีระบบบริหารจัดการ 2 แบบ คือ กลุ่ม โรงพยาบาลที่ลงท้ายด้วยสถานที่ เช่น สินแพทย์ เทพารักษ์ จะแยกส่วน แยกทีมบริหาร ออกจากสินแพทย์เดิมอย่างชัดเจน ส่วนกลุ่มที่ลงท้ายด้วยตัวเลข เช่น สินแพทย์ 2 จะใช้ทีมบริหารเดียวกับสินแพทย์เดิม เสมือนเป็น โรงพยาบาลเดียวกัน แต่อยู่คนละสถานที่

นายแพทย์ศิริพงศ์ กล่าวต่อว่า สินแพทย์ 2 เป็นอีกอาคารของสินแพทย์เดิม ซึ่งโมเดลการบริหารจัดการของสินแพทย์ 2 นั้นแตกต่างจาก โรงพยาบาลเครือข่ายอื่น ๆ ที่แพทย์ พยาบาล ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยข้าม โรงพยาบาลได้ แต่สำหรับสินแพทย์ 2 กับสินแพทย์ (รามอินทรา) คือที่เดียวกัน และใช้ทีมแพทย์ พยาบาล ทีมเดียวกัน โดยที่สินแพทย์ 2 จะใช้ทรัพยากรของสินแพทย์ (รามอินทรา) ทั้งหมด เช่น ทีมการตลาด แพทย์ พยาบาล ซึ่งวันนี้ โรงพยาบาลเอกชนในไทยยังไม่มีระบบการบริหารการจัดการนี้ เพราะส่วนใหญ่ตั้ง โรงพยาบาลใหม่ ก็จะลงทุนใหม่และมีทีมบริหารใหม่ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

“โมเดลนี้จะทำให้ สินแพทย์ 2 มีความพร้อมทันที ตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการ โดยความพร้อมที่นี่ คือ ตัว โรงพยาบาลจะมีความพร้อม ตั้งแต่เครื่องมือ ทีมแพทย์ พยาบาล ที่ได้มาจากสินแพทย์ (รามอินทรา) เบื้องต้นจะมีศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจ สูตินรีเวช กุมารเวช และมีแพทย์จากสินแพทย์เดิมพร้อมให้บริการตลอดเวลา

นายแพทย์ศิริพงศ์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสินแพทย์ 2 ว่า ขณะนี้ได้รับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เข้ามาทำงานที่สินแพทย์ (รามอินทรา) ก่อน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร และจุดแข็งต่าง ๆ จากสินแพทย์ ไปยังสินแพทย์ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมองว่าถ้าเปิดโรงพยาบาลใหม่ ก็ไม่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรได้ เพราะคนจากรามอินทราไม่ได้ไปด้วย แต่ถ้านำระบบไปอย่างเดียว สุดท้ายโรงพยาบาลใหม่ก็จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองขึ้นมา เพราะฉะนั้น วิธีที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุด คือ ต้องเอาคนไปด้วย ดังนั้นจึงรับบุคลากรใหม่เข้าทำงานในที่เดิมก่อน รวมถึงการเลือกบุคลากรจากสินแพทย์เดิมไปทำงานที่สินแพทย์ 2 ด้วย

สำหรับในแง่ของบุคลากรเดิม เมื่องานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของโมเดลนี้การถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรบุคคล ทั้งแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีไปยังโรงพยาบาลใหม่ ซึ่งเชื่อว่าโมเดลนี้จะสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ โรงพยาบาลทั้งสองโรง

“ส่วนการลงทุนของโรงพยาบาลสินแพทย์ 2 นั้นรวม ๆ ลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท เพราะที่นั่นราคาที่ดินไม่สูง เนื่องจากเป็นที่ดินเดิมที่ซื้อไว้แล้วเมื่อ 10 กว่าปีก่อน เพียงหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นและสร้างโรงพยาบาลใหม่เท่านั้น ส่วนจะคืนทุนช้าหรือเร็ว ตอนนี้ยังให้รายละเอียดไม่ได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน คือ โรงพยาบาลนี้จะสอดรับกับความต้องการผู้ใช้บริการในย่านลำลูกกาและใกล้เคียง เพราะเป็นโรงพยาบาใหม่ที่มีแพทย์ มีบริการที่ครบ ที่สำคัญ คือ เมื่อต้นทุนเราถูกก็สามารถคิดค่าบริการได้ถูกเช่นกันส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ คาดว่าจะลงทุน 60 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์จากซีเมนส์ (Siemens) ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำจากเยอรมนี และซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของบริษัท SECCA จากเยอรมนี เพื่อเพิ่มความแม่นยำและสามารถนำข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทันที ลดความคลาดเคลื่อน สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสินแพทย์ (รามอินทรา) และสินแพทย์ 2”

นายแพทย์ศิริพงศ์ กล่าวตอนท้ายว่า โลเกชั่นของสินแพทย์ 2 คาดว่าจะได้ฐานลูกค้าในวงกว้างทั้งย่านลำลูกกา ดอนเมือง รังสิต โดยจะกินรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร แต่ถ้าข้ามมาฝั่งรังสิต คาดว่าจะเก็บฐานลูกค้าได้กว้างถึง 10 กิโลเมตร เพราะย่านนั้นไม่มี โรงพยาบาลในโพซิชันนิ่งเดียวกับสินแพทย์ 2 ย่านลำลูกกามีชุมชนเกิดใหม่ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปี ย่านรามอินทราก็มีชุมชนเกิดใหม่ ทำให้กลายเป็นโอกาสของสินแพทย์ แต่ตอนนี้ชุมชนย่านรามอินทราเติบโตเต็มที่แล้วก็เลยย้ายไปย่านใหม่ ดังนั้น สิ่งที่สินแพทย์ 2 กำลังทำ คือ รองรับดีมานด์ชุมชนใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สินแพทย์เชี่ยวชาญ