โครงการส่งต่อความปลอดภัยจากการเดินทางฯ

ฮ้อปคาร์ ผู้ให้บริการคาร์แชร์ริ่งแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชั่น HAUP ร่วมกับ ภัทรลิสซิ่ง ผู้นำด้าน Operating Leasing ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหายานยนต์สำหรับนิติบุคคล ในประเทศไทย จัดโครงการส่งต่อความปลอดภัยจากการเดินทาง โดยนำรถยนต์จำนวน 20 คัน ให้บริการบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเช่าขับฟรี ทั่วกรุงเทพฯ โดยจ่ายเพียงส่วนค่าน้ำมันตามการเดินทางจริงเท่านั้น