แม็คยีนส์ แบรนด์ยีนส์อันดับหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 48 ปี ร่วมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพฯ

พงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ (คนที่3จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ แม็คยีนส์  แบรนด์ยีนส์อันดับหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 48 ปี ร่วมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบผ้าแม็คยีนส์ให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ที่อยู่ในความดูแลกว่า 170 คน โดยมี  อัจจิมา  ชวลิตธำรง  ผู้แทนโรงเรียนเด็กพิเศษฯ  เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด  ลาดกระบัง