เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบนิวนอร์มอลฯ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบนิวนอร์มอลด้วยการเชิญชวนสมาชิกในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามาร่วมออกกำลังกายในกิจกรรมชุมชนท่าตูมรักสุขภาพ ซึ่งเป็นการรายงานผลการออกกำลังกายในแต่ละวันผ่านช่องทางกรุ๊ปไลน์ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19