เคอรี่ สยามซีพอร์ต เปิดตัวระบบบรรจุตู้สินค้าอัตโนมัติ OneShot นวัตกรรมใหม่เจ้าแรกด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร

บริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ภายในกลุ่มบริษัทเคอรี่ โลจิสติกส์ เปิดตัวระบบบรรจุตู้สินค้าอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่ OneShot ผ่านทางออนไลน์ไลฟ์สดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งออกและความต้องการด้านความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ออโตเมทโซลูชั่นหรือระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินงานขนส่งโลจิสติกส์

นวัตกรรมใหม่นี้ ผู้ส่งสินค้าในประเทศไทย จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้ส่งออกไทย ให้ล้ำหน้า เหนือกว่าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีเพียงแค่ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต เท่านั้น  ที่มีนวัตกรรมนี้ในการดำเนินงาน ถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ลูกค้าของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต ยังจะได้รับประโยชน์สุงสุด จากการที่มาใช้บริการของเนื่องจากเป็น Best Innovative Port Solution  ที่มีบริการแบบครบวงจร ทั้งท่าเทียบเรือ คลังสินค้า ลานตู้เปล่า รถขนส่ง พร้อมทั้งยังสามารถเช็คข้อมูลทั้งหมดผ่านทาง KSSP Digital Port Application ของเราอีกด้วย