อินโดรามา ปิโตรเคม เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2562

นิศากร โฆษิตรัตน์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและชาญ ไชยรักษ์ (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (ระยอง) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2562 จากประเสริฐ บุญสัมพันธ์(3 จากซ้าย)ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย