สถาบันบำราศนราดูร รับมอบ บรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 4,000 ถุง

กรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ บรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 4,000 ถุง ให้แก่ นายแพทย์จิรพงษ์ ฬียาพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านบริการทางการแพทย์ และผู้บริหารของสถาบันบำราศนราดูร เพื่อให้สถาบันซึ่งยังมีการรักษาคนไข้จากโควิด-19 นำถุงซักผ้าละลายน้ำได้ไปใช้บรรจุเสื้อผ้าใช้แล้วที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน และนำไปใส่เครื่องซักผ้าได้ทันที เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม