รอยัล ออร์คิด พลัส การบินไทย จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 25 ปี

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 25 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส การบินไทย ได้ร่วมมือกับคู่สัญญารายใหม่ ได้แก่ ธนาคารออมสิน วานา นาวา แกร็บ แบล็กเลน Concept Golf Management และ iFree เพื่อร่วมมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับสมาชิก

รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลได้หลากหลายประเภทจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้กับสมาชิกในการใช้สิทธิประโยชน์จากไมล์สะสมอย่างคุ้มค่ามากขึ้นผ่านทาง THAI Priority Award สำหรับการแลกบัตรโดยสารรางวัล และ Cash+Miles ซึ่งสมาชิกสามารถ นำไมล์สะสมมาใช้ร่วมกับการซื้อหรือแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยได้

สำหรับโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส การบินไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 25 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตอบแทนสมาชิกที่ใช้บริการการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ปัจจุบันสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสมีจำนวนกว่า 3.5 ล้านคนทั่วโลก และมีคู่สัญญาร่วมรายการอีกกว่า 77 คู่สัญญา

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโปรแกรมที่เน้นการสะสมไมล์จากสายการบินเป็นหลัก เป็นโปรแกรมที่เน้นความร่วมมือจากหลากหลายธุรกิจ อาทิธนาคารและบัตรเครดิต โรงแรม รถเช่า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ สถาบันสุขภาพและความงาม กีฬา ซุปเปอร์มาร์เก็ต สื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ รอยัล ออร์คิด พลัส เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญในการสนับสนุนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามการบินไทยได้มีการพัฒนาการบริการต่างๆ และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 อาทิ รางวัลบัตรห้องพักโรงแรมดิจิทัล บัตรสมาชิกดิจิทัล ซึ่งสมาชิกสามารถเก็บไว้ใน E-Wallet ผ่านทางแอปพลิเคชั่น My ROP หรือรางวัล e-voucher ประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการแลกรางวัลที่หลากหลายและเป็น Omni-Channel รวมถึงสามารถแสดงบัตรสมาชิกดิจิทัลเพื่อแลกรางวัลได้ทันที ในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก รอยัล ออร์คิด พลัส ยังได้ขยายการบริการบนเว็บไซต์นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มบริการอีก 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี รัสเซียและในอนาคตอันใกล้นี้ สมาชิกจะสามารถสะสมไมล์รวมถึงแลกรางวัลสินค้าและบริการที่หลากหลายทั่วโลกในรูปแบบ Online Marketplace