ประชาอาภรณ์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี63 เน้นสื่อสารกับพนักงานแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในโรงงาน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภท เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน และชุดชั้นในชาย โดยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าสากล (International Brand) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) เช่น Arrow Elle BSC Felix Buhler Mizuno Lecoq และ เครื่องแบบชุด Uniform ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระบบความร่วมมือในสถานประกอบกิจการจะสามารถเป็นทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้เป็นอย่างดีรัฐได้กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ไว้ ปัจจุบันโดยเน้นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทเป็นอีก 1 บริษัทที่ใส่ใจด้านคุณภาพแรงงาน และสวัสดิการแรงงาน มีช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานอยู่เสมอ ใส่ใจถึงสวัสดิการที่ลูกจ้างควรจะได้รับเป็นอย่างดีเยี่ยม

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์การทำงานไว้อย่างชัดเจนในการจัดการและบริหารภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักเสริมสร้างฐานธุรกิจและรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันมีความตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้จะนำพาบริษัทไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำแก่บุคลาการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ จำนวน 10,000 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบ

หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ มีคุณสมบัติสามารถป้องกันละอองฝอยจากการไอจาม ซักซ้ำได้ 30 ครั้ง ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ 54 เปอร์เซ็นต์ (PM 2.5) ระบายอากาศได้ดี ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และที่สำคัญหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพมาตรฐาน  จึงการันตีได้ว่าสามารถ ใช้งานได้จริงเหมาะสมกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงในจุดคัดกรอง และประชาชนทั่วไป  เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 พร้อมยังช่วยลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง