ปตท. มอบน้ำแข็งแห้ง เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563

วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวา) ในฐานะผู้แทน ปตท. มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6,400,000บาท โดยมี เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) เนื่องในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ