บีซีพีจี เริ่มเปิดขายไฟโครงการลมลิกอร์ก่อนกำหนดรับรู้รายได้ทันที

บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการลมลิกอร์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มต้นการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก่อนกำหนด

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการนาลมลิกอร์กำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบีซีพีจีได้เริ่มต้นการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร็วกว่าที่กำหนด ซึ่งจากเดิมคาดว่าจะสามารถเปิดขายได้ในช่วงปลายไตรมาส 2 ทำให้สามารถรับรู้รายได้ได้เร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้เดิม

          โครงการนี้ประกอบด้วยกังหันลม 4 ต้น สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 5.1 ชั่วโมง โดยบริษัทขายไฟฟ้าได้เฉลี่ยหน่วยละประมาณ 6.60 บาทจากการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 3.50 บาทต่อหน่วยจากราคาค่าไฟฐานเป็นระยะเวลา 10 ปี และมีระบบจัดการพลังงานภายในโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกฟภ.อย่างสม่ำเสมอ

         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 7,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีนี้ และประมาณ 9,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีต่อๆไปที่มีการผลิตไฟฟ้าเต็มปี

          “สำหรับแผนการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังลมในต่างประเทศนั้นบริษัทกำลังศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยจะเน้นโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง ขนานไปกับการรุกเข้าสู่ธุรกิจ Digital Energy เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองและประหยัดค่าใช้จ่าย” นายบัณฑิตกล่าว