บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาพื้นที่ใกล้เคียงบริจาคโลหิต ในโครงการPFP Give Blood Save Life 1 คนให้มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อแบ่งปันโลหิต ช่วยเพื่อนมนุษย์ สู้วิกฤติเลือดสำรองขาดแคลน