บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมซิกน่ารวมใจ เพิ่มโลหิต จิตอาสา สานต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานซิกน่าทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส