ธนูลักษณ์ ขึ้นชาร์ตผู้นำตลาดแฟชั่นในไทย-ต่างประเทศ ชูรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี 64

ธนูลักษณ์ เดินแผนมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ และนวัตกรรมใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย พร้อมพัฒนาบุคลากรด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL ผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออกเสื้อผ้า เครื่องหนัง ของใช้สำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เด็ก อาทิ ชุดคลุมท้อง ชุดออกกำลังกาย ชุดว่ายน้ำ กระเป่าตัง เครื่องนอน ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้นและเป็นบริษัทในเครือ “สหพัฒน์” ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้านการบริหารจัดการบริษัทฯมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน พร้อมพันธกิจของบริษัทฯมีด้วยกัน 4 ข้อคือ1.มุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น 2.ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 3.สร้าง วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

ทางด้านการตลาดบริษัทฯมีช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งสัดส่วนขายในประเทศ 66 เปอร์เซ็นต์ ต่างประเทศ 34 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของตลาดในประเทศบริษัทฯเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในหลายกลุ่มที่กำหนด Concept  สินค้าในหลายๆBrand เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น

สำหรับตลาดในประเทศมีบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้ามาโดยตลอด และยังมีช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ คือ การจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online,จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet,และขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ส่วนตลาดต่างประเทศบริษัทจำหน่ายให้กับบริษัทจัดจำหน่าย และ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair Trade : Export Exhibition เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมงานกับกรมส่งเสริมการส่งออก อาทิ Biff&BILF บริษัทจัดแสดงสินค้าในลักษณะ IN HOUSE EXHIBITION และจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศในลักษณะ BUSINESS MATCHING อาทิที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อย่างสม่ำเสมอ

ด้านการผลิตบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างไรก็ตามในส่วนของพนักงานบริษัทก็ได้ดูแลมีสวัสดิการอย่างทั่วถึง ล่าสุดบริษัท ธนูลักษณ์ฯ สาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน และบริษัท ธนูลักษณ์ฯ จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นปีที่ 7 อีกด้วย