ธนารักษ์ เตรียมผลิตเหรียญลดลง ในปี’64 ลดต้นทุนเหลือ 1 พันล้านบาท

ธนารักษ์ เตรียมลดการผลิตเหรียญ เหลือ 1,200 ล้านเหรียญ ในปี 2564 ผลจากนโยบายให้ประชาชนนำเหรียญสะสมออกมาใช้และการรณรงค์การใช้เงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ความต้องการใช้เหรียญน้อยลง

            นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า สำหรับการลดการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนในระบบในปี 2564 ลงเหลือ 1,200 ล้านเหรียญ จากปี 2563 นี้ที่ผลิตอยู่ที่ 2,000 ล้านเหรียญ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตเหรียญลดลงด้วย จากปีนี้ที่อยู่ที่ 1,800-2,000 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท โดยจะไม่กระทบต่อระบบเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในตลาด เนื่องจากมีเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในระบบสูงถึง 35,000 ล้านเหรียญ ซึ่งหากมีการปรับลดการผลิตลง ปริมาณที่จะใช้ในตลาดยังเพียงพอถึง 4 ปีแน่นอน

            ส่วนรายได้การผลิตเหรียญกษาปณ์ในปีนี้ 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 1,600 ล้านบาท โดยล่าสุด ณ 15 กันยายน ปี 2563 มีรายได้แล้ว 1,200 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการรับจ้างผลิตในประเทศประมาณ 500 ล้านบาท เช่น เหรียญที่ระลึกของกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ พร้อมกันนี้ กรมยังมีแผนรับจ้างผลิตให้ต่างประเทศ เพื่อเป็นการหาร่ายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งที่ผ่านมา เคยผลิตให้ประเทศจอร์แดน

“ปีก่อนเรามีรายได้จากการรับจ้างผลิตอยู่พอสมควร โดยมีผู้ว่าจ้างประมาณ 3-4 ราย คิดเป็นรายได้ราว 500 ล้านบาท โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข จ้างให้ผลิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี”นายยุทธนา กล่าว