ธนาคารกสิกรไทยคว้า 3รางวัล จากเวที The Asset Asian Awards 2018 เด่นด้วยคุณภาพการให้บริการอย่างครบวงจร

ธนาคารกสิกรไทย ดำเนินธุรกิจธุรกรรมการเงิน สินเชื่อ โดยนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

อย่างไรก็ตามธนาคารมีนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการบริหารเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆที่ตั้งไว้

ผลของการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจส่งผลให้ธนาคารได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการจัดการด้านการเงิน จาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินในระดับภูมิภาคเป็นการตอกย้ำคุณภาพการให้บริการจัดการด้านการเงินที่ครบวงจรของธนาคาร

สำหรับ 3 รางวัลที่ธนาคารได้รับได้แก่ รางวัลผู้ให้บริการจัดการด้านการเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งรางวัลนี้ธนาคารได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2,รางวัลผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทยในประเภท E-Solutions Partner  และรางวัลการบริหารเงินและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีที่สุดในประเภทบริษัทจำกัด โดยมีนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการและนางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย พร้อมทีมผู้บริหารจากฝ่ายบริการจัดการด้านการเงินเข้ารับรางวัล

ไตรมาสแรกปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มลูกค้าโตตามทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การส่งออกพุ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วส่งผลสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่กสิกรไทยโตถึง 12เปอร์เซ็นต์ มียอดรวม 581,580 ล้านบาท  จากความต้องการสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมเน้นส่งออก การเกษตร ก่อสร้าง และปริมาณการใช้จ่ายผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์

​นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวที่ดีขึ้น และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2561 ของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่มีการเติบโตสูงกว่าคาด เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการสินเชื่อ และเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทมีรายได้ 6,371 ล้านบาท เติบโต 5เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2560 และรายได้ค่าธรรมเนียม 3,117 ล้านบาท เติบโต 3เปอร์เซ็นต์ มียอดสินเชื่อรวม 581,580 ล้านบาท เติบโต 12เปอร์เซ็นต์  โดยยอดสินเชื่อเติบโตได้เกินเป้าหมายมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่ได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังส่งแรงหนุนให้ปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของธนาคารคึกคักตามไปด้วย

ส่วนอุตสาหกรรมอื่นที่เติบโตโดดเด่นในไตรมาสแรกนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเพื่อสานต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะที่ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารยังคงมีความต้องการระดมเงินทุนในรูปแบบหุ้นกู้ภาคเอกชน โดยในไตรมาส 1 ธนาคารกสิกรไทยขึ้นเป็นผู้นำตลาดมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนรวมกว่า 45,662 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 24เปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีต้นทุนในการจัดการเงินสดเหมือนธนาคาร หากลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้มากขึ้น ธนาคารจึงพัฒนาโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมไร้เงินสดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้เพิ่มความสามารถ เครื่องอีดีซีให้รับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และสามารถรองรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น  Alipay และ WeChat Pay ของนักท่องเที่ยวชาวจีน  โดยธนาคารได้ติดตั้งเครื่องอีดีซีที่มีฟีเจอร์ดังกล่าวให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง โรงรับจำนำ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สายการบิน ท่าเรือ มหาวิทยาลัย บริษัทประกัน ทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายผ่านเครื่องอีดีซีของธนาคารในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นถึง 20เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ยังเติบโตได้ดี และการขยายตัวของสังคมไร้เงินสด ในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงมั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ สินเชื่อรวมเติบโตที่ 6-8เปอร์เซ็นต์ และรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตที่ 2-5เปอร์เซ็นต์