ทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2

บริษั ทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกัน จัดโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 โดยได้คัดหนังสือคุณภาพพร้อมชั้นวาง จัดส่งไปยัง 50 โรงเรียนกระจายไปยังจังหวัดในพื้นที่ใหม่ ให้ครอบคลุมกว่า 80% ทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมความสนุกไปมอบให้กับน้องๆใน 8 โรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนไทยมากยิ่งขึ้นโครงการในปีที่ 2 นี้เริ่มแห่งแรกที่โรงเรียนรอซีดี จ.พระนครศรีอยุธยา