ทช.จัดกิจกรรมครบรอบ 17 ปี เปิดตัวอธิบดีคนใหม่ “ปฐม เฉลยวาเรศ”ลุยงานสานต่อภาระกิจของประเทศ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 17 ปี เดินหน้าพัฒนาสานต่อภารกิจยกระดับมาตรฐานทางและสะพานให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ภายในงานมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาร่วมเป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร พิธีมอบโล่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนที่ 9 กล่าวว่า ปัจจุบัน ทช.มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,267 สายทาง ระยะทางรวม 47,960 กิโลเมตร สำหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 46,786 ล้านบาท สิ้นปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 40,865 ล้านบาท คิดเป็น 87.35 เปอร์เซ็นต์ใน

ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ถนนสายแยก ทล.1098 – ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,ถนนทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย, สะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1012 แยก ทล. 4 – บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, ถนนสายแยก ทล. 108 – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 2) ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล. 4 – ทล. 4054 เลียบแนวชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, ถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ฯลฯ

            แต่ยังมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 – แยก ทล. 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านสระน้อย – บ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล. 2 – ทล. 211 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล. 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล. 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร และโครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก – ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร, โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) (กม.22+900 – กม.31+250) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทล.345 ระยะทาง 8.350 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 โครงการสุดท้ายนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนต่อไป

สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ทช.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 48,005.5657 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต ถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค , ถนนในเขตผังเมืองรวม, ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง, ถนนเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีการก่อสร้างจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต จำนวน 439 โครงการ ระยะทาง 843.905 กิโลเมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 140 โครงการ ความยาวรวม 9,167 เมตร ตลอดจนงานซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท เป็นต้น

“เราชาวทางหลวงชนบทยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงาน เพื่อให้งานของเรามีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการเดินทางที่ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางหลวงชนบท ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนที่ 9 กล่าว