ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) รับโล่แพลทินัมในงานประกาศผล “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 15 ปี ติดต่อกัน

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชุดอุปกรณ์สายไฟในรถยนต์ สายไฟ และท่อร้อยสายไฟ ตั้งอยู่อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มซูมิโตโมประเทศญี่ปุ่น มีกลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักๆคือกลุ่มบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด

            นายโอซามุ อิโนะอูเอะ ประธานฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมากมีปรับเปลี่ยนกระบวนการแบบไดนามิกในหลายด้านอย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะปรับปรุงพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทขยายธุรกิจเครื่องมือตัดโลหะหนักในประเทศเวียดนาม โดยมองว่าเวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจยัง และมีโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนามเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนี้บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านรถยนต์อยู่แล้ว จึงขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามด้วยเช่นกันเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว

ล่าสุดเตรียมเข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวในระดับแพลทินัม ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นเวลา 15 ปี

ขณะเดียวบริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกระทรวงแรงงานอีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารการจัดการด้านทรัพยากรอย่างดีเยี่ยม

บริษัทดูแลพนักงานของบริษัทเป็นอย่างดีทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆซึ่งพนักงานของบริษัทเป็นผู้หญิงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทดูแลสวัสดิการพนักงานตั้งแต่ออกจากที่พักมาบริษัท อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางมีรถรับ-ส่งพนักงาน ทั้งไปและกลับ ส่วนสวัสดิการอื่นๆที่ได้รับ คือ เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร เบี้ยขยัน และมีกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทุกฝ่าย

“ก่อนเข้าทำงาน บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงาน 1 สัปดาห์ มีการจำลองสายการผลิตไว้ในห้องอบรม ไว้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลังจากนั้นจะมีการสอบทำความเข้าใจในสิ่งที่เข้าอบรมมา หากผ่านการอบรมก็รับเข้าทำงานในลำดับต่อไป”

            ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินงานมา บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน เพราะบริษัทอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว มีเวทในการพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร ที่นี่มีหลายช่องทางที่จะให้พนักงานได้สื่อสารถึงผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันของพนักงานงานและจะทำให้บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเกิดขึ้น