ช.การช่างเข้ารับรางวัล“Thailand Top Company Awards 2020” ตอกย้ำการบริหารงานประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง การันตรีด้วยกำไรสุทธิ 2 พันล้าน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)(CK) ผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาค อย่างมีคุณภาพและครบวงจร ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากองค์กรชั้นนำด้วยขีดความสามารถในการสร้างโครงการขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคที่มีเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงทุกรูปแบบภายใต้การบริหารงานของนางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ บุตรสาวของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ทำหน้าที่รับไม้ต่อการบริหารธุรกิจโดยภาพรวมทั้งหมด
            ล่าสุดตอกย้ำการบริหารงานอย่างมืออาชีพด้วยการเข้ารับมอบรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2020” ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จากพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล รางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CK กล่าวว่าการทำธุรกิจของ ช.การช่าง ที่ให้ความสำคัญมาตลอด คือ การทำงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง หรือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยยึดหลักของบิดาที่เคยให้โอวาทกับพนักงาน โดยจะเลือกทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ ต้องตอบแทนบุญคุณประเทศชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำและพยายามปลูกฝันให้กับพนักงานอยู่เสมอ

“หัวใจสำคัญของการบริหารงาน คือ คน โดยเฉพาะ ช่าง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ช.การช่าง เพราะฉะนั้น CK จึงพยายามผลักดันและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของคนเหล่านี้อย่างเต็มที่ เช่น การนำหลักสูตร Design Thinking เข้ามาให้พนักงานได้เรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน ให้พวกเขาได้ลองคิดโจทย์กันว่า มีปัญหาสังคมอะไรที่ใช้ทักษะด้านช่างมาแก้ไขปัญหา และมีการลงมือทำจริง กิจกรรมการเพิ่มความรู้เหล่านี้ นอกจากจะทำให้พนักงานได้พัฒนาทักษะแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทำให้ช่างรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง”

อย่างไรก็ตามระยะ 5 ปีที่ผ่านมา CKมีรายได้อยู่ที่ราว 3 – 3.5 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ในระดับ 2,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกันตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยโครงการมากมายที่เกิดขึ้น จากการเข้าร่วมประมูล และยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการสาธารณูปโภคอีกอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักคิดการเลือกโครงการที่มีขนาดใหญ่ ใช้โนว์ฮาวสูง หากโครงการไหนมีการดัมพ์ราคากันสูงก็ไม่เข้าร่วม หรือ บางโครงการก็หาพาร์ตเนอร์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการทำงานและการประมูล

สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ CK ได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยต่าง ๆ ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก พร้อมสนับสนุนนโยบายการขอความร่วมมือต่าง ๆ จากภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเต็มที่และเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยสวัสดิภาพของพนักงานในองค์กร ทั้งในสำนักงานใหญ่ สำนักงานสนาม ไซต์งานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งกำหนดแผนรองรับทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด

มาตรการภายในอาคารและไซต์งานบริษัทฯได้มีการจัดช่องทางเข้าออกของทั้งสำนักงานใหญ่ และไซต์งานก่อสร้างให้เหลือเพียงช่องทางเดียว โดยมีจุดคัดกรองไว้บริเวณทางเข้า ทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานทุกชั้น ไซต์งาน บ้านพักพนักงานภายในโครงการก่อสร้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยหน่วยงานที่มีความชำนาญ มีการทำความสะอาดลิฟท์โดยสารทุกชั่วโมง จัดพนักงานกดลิฟท์เพื่อลดการสัมผัส ติดตั้งเจลทำความสะอาดมือที่บริเวณทางเข้าและหน้าลิฟท์โดยสาร เตรียมสบู่ และกระดาษชำระให้พร้อมใช้ในห้องน้ำเสมอรวมทั้งมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่างๆ เช่นราวบันได มือจับประตูทุกชั่วโมงและได้ดำเนินการปิดห้องออกกำลังกาย เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคตามนโยบายของทางภาครัฐ

ขอความร่วมมือพนักงานหลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาภายนอกและสถานที่ชุมชนหนาแน่น การพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก โดยให้ใช้การประชุมทางออนไลน์ หรือสนทนาทางโทรศัพท์แบบวีดิโอคอลแทน โดยในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทางรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันทำงานปกติแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือพนักงานไม่ให้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่สู่พื้นที่