ชาร์ป ไทย จัดโครงการ Write to Breathe

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จัดโครงการ Write to Breathe ด้วยการบริจาคเครื่องฟอกอากาศให้กับพื้นที่ที่ต้องเผชิญปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 รวมทั้งสิ้น 40 เครื่อง รวมมูลค่า 559,600 บาท ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนสันกำแพง, อนุบาลเชียงใหม่, พุทธิโสภณ, บ้านสันกำแพง, บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา), คำเที่ยงอนุสรณ์, วัดดอนจั่น, วัดสวนดอก, สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดดอนจั่น เชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเวียงพิงค์