ครบรอบ 29 ปี ก้าวแรกของการตั้งรง.ผลิตระบบเก็บประจุไฟฟ้าแรงดันต่ำในประเทศไทย มุ่งมุ่นพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

บริษัท เอบีบี จำกัด ผู้ดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและบริษัทที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ครบรอบ 29 ปี แห่งการจัดตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย

นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี ประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ABB ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและ

ต่อมาเมื่อปี 2533 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอจัดตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อผลิตระบบเก็บประจุไฟฟ้าแรงดันต่ำหรือ Low Voltage Capacitors และโรงงานหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศในเอเชียใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

จุดเริ่มต้นดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในการทดแทนการนำเข้าและสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกเป็นมูลค่านับพันล้านบาทต่อปี รวมถึงเป็นการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยอย่างต่อเนื่องจนสามารถพูดได้ว่าโรงงานดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้โดยบุคลากรไทยทั้งหมด

            นอกจากนี้ ABB ยังมีโรงงานประกอบตู้สวิตช์เกียร์ Robot Application Center และศูนย์บริการรวมทั้งหมด 8 แห่งในประเทศไทย และยังมีสำนักงานตัวแทนการตลาดในประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม ABB ยังคงมีเป้าหมายให้บริการใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค โรงงานอุตสาหกรรม และ ด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง ABB มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาของประเทศ

กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ABB มีโซลูชั่นส์ในด้านบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต ระบบสายส่งและระบบจำหน่าย แก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน สาธารณูปโภคด้านประปา บำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบชลประทานด้วย โดยได้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นส์ภายใต้ Common Platform ABB AbilityTM ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน ABB AbilityTM Platform รวมทั้ง Software ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการซึ่งสามารถตอบสนองได้ทันที

 ล่าสุด ABB ได้เปิดตัวหม้อแปลงไฟฟ้าระบบดิจิทัลเป็นรายแรกของโลกในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระดับโลก Hannover Fair 2018 ที่ประเทศเยอรมันเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นับเป็นนวัตกรรมที่นำ Digital Technology มาใช้ในการทำงานของระบบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่างๆได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความแน่นอนและการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายไฟฟ้าได้มาก

 ABB มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม จาก Automated Operation ไปสู่ระบบที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระ Autonomous Operation โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning ซึ่ง ABB มี Partners ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน เช่น Microsoft Azure, IBM, Watson ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ABB มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและบริษัทที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสำนักงานในกว่า 100 ประเทศ ด้วยพนักงานประมาณ 150,000 คน