ก้าวสู่ 37 ปี Thai Polyethylene นำเทคโนโลยีพิเศษ ควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ ตอบโจทย์ธุรกิจยุค 4.0 เพิ่มการผลิตรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน เครือซีเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี  มากกว่า 37 ปี ผู้ผลิตที่คงมาตรฐานรองรับลูกค้าที่เติบโตขึ้น วางเป้าหมายทางธุรกิจสร้างความยั่งยืน มั่นคง ตอบโจทย์ธุรกิจยุค 4.0

บริษัทเป็นผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, TIS/OHSAS 18001 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจำนวน 9 โรงงาน ทุกโรงงานผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกัน มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อป้อนให้กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทั่วประเทศและส่งออกต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้โพลิเอททีลีน เป็นวัสดุสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ในการป้องกันความชื้นจากภายนอก ช่วยผนึกให้กล่องแน่นสนิท ช่วยป้องกันการรั่วซึมของของเหลว

นายฤกษ์ กาญจโนปถัมป์ ผู้จัดการส่วนผลิต LDPE บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนการในการเพิ่มอัตราการผลิตเม็ดพลาสติกให้สูงขึ้นจาก เพื่อให้เพียงพอกับอัตราการเติบโตของตลาด และเพิ่มสัดส่วนในการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็น HVA หรือ High Value Added Product and Service ให้มากขึ้น โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่พิเศษ รวมถึงการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์ม EcoStruxure™ Plant (อีโคสตรัคเจอร์ แพลนท์) นำมาช่วยควบคุมกระบวนการผลิตของโรงงานแบบอัตโนมัติอีกด้วย

ทั้งนี้ ไทยโพลิเอททีลีน ใช้ EcoStruxure Plant ในการควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งกระบวนการดำเนินงาน ตอบโจทย์ยุค IIoT ตั้งแต่การป้อนวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต การแก้ไขปัญหา การแจ้งเตือน ในแบบอัตโนมัติ ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย สามารถมอนิเตอร์และควบคุมจากศูนย์ควบคุมกลางเพียงแห่งเดียว พร้อมสามารถติดตามควบคุมระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  ช่วยตรวจจับกระบวนการผลิตต่างๆ ที่ผิดปกติ เช่นแรงดัน และทราบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง รวมทั้งสถานะของทั้งกระบวนการ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถประมวลผลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ และเมื่อเกิดปัญหา โซลูชั่นของชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะเข้าไปแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงประหยัดเวลาในการทำรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ในรูปแบบเชิงลึก

อย่างไรก็การนำเทคโนโลยี EcoStruxure™ Plant เข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตนับเป็นความท้าทายและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโรงงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการทำงานของพนักงานในการเปิดรับระบบใหม่ แต่ผลลัพธ์ คือ โซลูชั่นของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กลับช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบได้ดีกว่าระบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการใช้งาน กราฟฟิกที่เข้าใจง่าย ควบคุม และติดตามง่าย

นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายโครงการต่อเนื่องในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และเดินหน้าตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ครอบคลุมที่สุด

ผู้จัดการส่วนผลิต LDPE บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางของไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตของไทยโพลิเอททีลีนให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศเป็นที่สิ่งเราคิดไว้อยู่เสมอ

            บริษัทไทยlโพลิเอททีลีน จำกัด เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 50 ล้านบาท ในยุคนายจรัส ชูโต เป็นผู้จัดการใหญ่ โดยขณะนั้นมี นายจรัส ชูโต นายชุมพล ณ ลำเลียง และนายอมเรศ ศิลาอ่อน เป็นกรรมการบริษัทใหม่แห่งนี้ด้วย และได้มอบหมายให้นายอภิพร ภาษวัธน์ เดินทางไปทั่วโลกเพื่อศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมนี้ทั้งด้านเทคโนโลยีและการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และต่อมานายอภิพร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคนแรก

บริษัทเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนและเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีนครบทุกประเภทรายแรกของประเทศไทย ต่อมาได้เข้าถือหุ้นในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัดของตระกูลเอื้อชูเกียรติซึ่งเป็นผู้ผลิต PVC รายใหญ่ที่สุดขณะนั้น