การบินไทยจัดฉลองใหญ่ 59 ปี ก้าวสู่ปีที่ 60 มอบตั๋วราคาพิเศษตอบแทนลูกค้า เข้ารับ “รางวัลหน่วยงานพัฒนาการบริการยอดเยี่ยม” ปี2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 59 ปี รักคุณเท่าฟ้า มอบบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นทุกเส้นทางเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า พร้อมเสิร์ฟขนมหวานเมนูพิเศษให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน พร้อมกันนี้ได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานพัฒนาการบริการยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัล SUVARNABHUMI SERVICE EXCELLENCE (SSE) ประจำปี 2562 อีกด้วย

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 59 ปีที่ผ่านมาการบินไทยได้พยายามบริหารจัดการและควบคุมดูแลการลดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2561 แม้ว่ายังคงต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน โดยในปัจจุบันบริษัทสามารถลดภาระหนี้สินได้เป็นเงินจำนวนประมาณ 48,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ และรายงานการเคลื่อนไหวของยอดหนี้เงินกู้เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงผลประกอบการประจำปีให้แก่หน่วยงานที่กำกับ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่กำกับได้รับทราบการรายงานอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ได้มีข้อสังเกตแต่อย่างใด

            สำหรับแผนการก่อหนี้ใหม่ในปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 32,000 ล้านบาท เพื่อเป็นกรอบให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดหาเงินกู้มารองรับการลงทุนของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการ Refinance หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการตามปกติ การปรับปรุงอุปกรณ์ และการซ่อมบำรุงเครื่องบิน ซึ่งวงเงินดังกล่าวไม่รวมการจัดหาเครื่องบิน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“วงเงิน 32,000 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใกล้เคียงกับวงเงินตามแผนการก่อหนี้ของปีที่ผ่านมา ซึ่งแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการบินไทยจะยังคงประสบปัญหาการขาดทุน และอยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่บริษัทฯ ก็ตระหนักดีว่าการรักษาสภาพคล่องทางการเงินยังเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเงิน”

ดังนั้น การจัดทำแผนการก่อหนี้ และแผนการจัดหาเงินกู้จึงเป็นความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการสำรองวงเงินให้เพียงพอต่อการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมถึงกรณีมีเหตุจำเป็น หากได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก

            สำหรับรางวัลหน่วยงานพัฒนาการบริการยอดเยี่ยม EXCELLENCE SERVICE IMPROVEMENT AWARDS มีนางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล จากนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการประกาศรางวัล SUVARNABHUMI SERVICE EXCELLENCE (SSE) ประจำปี 2562

            อย่างไรก็ตามในโอกาสเดียวกันนี้พนักงานต้อนรับภาคพื้น การบินไทย สังกัดกองบริการผู้โดยสารสายการบินลูกค้า ได้รับมอบรางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยมประเภทบุคคล เหรียญเงิน STAFF SERVICE EXCELLENCE AWARDS SILVER MEDAL และพนักงานกองบริการพิเศษ ได้รับมอบรางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยมประเภทบุคคล เหรียญทองแดง STAFF SERVICE MODEL AWARDS BRONZE MEDALจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพัฒนาการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ