กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมพิธีส่งมอบห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ เซ็นทรัล

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมพิธีส่งมอบห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ เซ็นทรัล ทำ ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ที่กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา จนเป็นที่มาของการก่อสร้างอาคารอนุบาลที่ได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อรองรับเด็กปฐมวัยที่มีจำนวนมากในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยนำไอเดียการใช้ยางพารามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ พื้นห้องเรียน รวมไปถึงโต๊ะเรียน