กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จับตาสถานการณ์โควิด -19 หวั่นระบาดรอบสองฉุดยอดผลิตร่วง

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินสถานการณ์จับตาเฝ้าระวังโควิด-19 หวั่นเกิดรอบสอง ส่งผลให้ยอดผลิตทั้งปีลดเหลือ900,000 – 1 ล้านคัน หลังจากยอดผลิตรถยนต์ในช่วง 5 เดือน ช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม มีทั้งสิ้น 534,428 คัน ลดลง 40.16 เปอร์เซ็นต์

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หากการเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในไทยรอบสองอาจทำให้ตัวเลขการผลิตทั้งปีเหลือเพียง 900,000 – 1 ล้านคัน แบ่งเป็นการ ผลิตเพื่อส่งออกได้ 303,582 คัน คิดเป็น 56.8 เปอร์เซ็นต์ ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 35.85 เปอร์เซ็นต์  ขณะที่ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 230,846 คัน คิดเป็น  43.2 เปอร์เซ็นต์ ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 45.01เปอร์เซ็นต์

ขณะที่เดือนพฤษภาคมสถานการณ์การผลิตเริ่มกลับมาดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยผลิตได้ทั้งสิ้น 56,035 คัน ลดลง 69.1เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 126.76 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการและโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตรถยนต์

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม มีทั้งสิ้น 27,406.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 63.52 เปอร์เซ็นต์

            ขณะที่ยอด รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 263,868.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.37เปอร์เซ็นต์