กลุ่มบริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด และ บริษัท โฮลซัมทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

กลุ่มบริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด และ บริษัท โฮลซัมทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ธนภัทรโมรินทร์ ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย วรปราณี โมรินทร์ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา โดยมี นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา (ที่4 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา