กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุโควิด – 19 ไม่กระทบการส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟ ไตรมาส1/2563 ขยายตัวถึง 14.69 เปอร์เซ็นต์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประชุมทางไกลกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟ เผยไตรมาสแรกไทยส่งออกกาแฟสำเร็จรูปราว 6,000 ตัน มูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 14.69 เปอร์เซ็นต์ ชี้เป็นโอกาสทองผู้ส่งออกหลังหลายประเทศผลิตลดลง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงผลการหารือกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่การผลิตว่า การประชุมทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์การค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟของไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ในช่วงวิกฤตนี้ทำให้ยอดจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปของไทยขยายตัว รวมทั้งยอดส่งออกยังเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิต เมื่อเทียบกับหลายประเทศที่มีการผลิตลดลง จึงถือเป็นโอกาสทองในการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปของไทย ภายหลังปรับรูปแบบการขายออนไลน์และแบบเดลิเวอรี่มากขึ้น

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2563 ไทยส่งออกกาแฟสำเร็จรูปปริมาณ 6,606 ตัน เป็นมูลค่า 25.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 14.69 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยไทยยังส่งออกไปตลาดรอง เช่น ฮ่องกง และสหรัฐฯ ถึง 28เปอร์เซ็นต์ และ 88 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ เป็นต้น